Miałeś stłuczkę samochodową i jesteś poszkodowanym? Co należy zrobić?

Miałeś stłuczkę samochodową i jesteś poszkodowanym? Co należy zrobić?

Czy należy zgłosić sprawę na policję?

Jeśli stłuczka była niegroźna i nikt nie dostał obrażeń, nie trzeba wzywać policji. Możemy spisać ze sprawcą kolizji oświadczenie, w którym potwierdzi on swoją winę. Należy to zrobić bardzo uważnie, aby później uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Natomiast gdy dojdzie do wypadku drogowego, w którym ucierpieli ludzie, wówczas zgodnie z przepisami trzeba powiadomić służby (policję oraz pogotowie).

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać następujące dane:

  • dane osobowe uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
  • dane z polisy sprawcy (nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer polisy oc– jako poszkodowany koniecznie zwróć uwagę na okres ubezpieczenia, polisa musi być ważna),
  • dane ewentualnych świadków kolizji (wystarczą imiona i nazwiska oraz numer telefonu),
  • w miarę dokładny opis zdarzenia (można narysować szkic z układem drogi, kierunkami jazdy samochodów, pozycjami aut w momencie kolizji, znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną oraz nazwami ulic) z uwzględnieniem widocznych uszkodzeń poszkodowanego pojazdu,
  • podpisy kierujących pojazdami.

Jak skontaktować się z Ubezpieczycielem?

Po spisaniu wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję, powinieneś skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Możesz to zrobić osobiście, zgłaszając się do oddziału danej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię towarzystwa lub online przez internet. W przypadku jeśli szkoda jest poważna, tzn. gdy auto wymaga odholowania, najrozsądniej jest zadzwonić do ubezpieczyciela od razu z miejsca kolizji. Firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju, dlatego – niezależnie od lokalizacji – pomoc drogowa powinna pojawić się maksymalnie do godziny od zgłoszenia takiej potrzeby.

Kiedy zgłosić szkodę?

Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, mamy 3 lata na zgłoszenie likwidacji szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy , w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, ten termin jest wydłużony aż do 20 lat. Jednak uważam, że szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Szkody mają tendencje do zwiększania się z upływem czasu. Lepiej więc naprawić pojazd zanim ten po kolizyjny defekt przyczyni się do poważniejszej awarii lub – co gorsza – kolejnej stłuczki.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub szukasz dodatkowych rozwiązań finansowych zapraszam do kontaktu.

KONTAKT

Powrót do aktualności